Distàncies en quilòmetres:

Lleida – Les Avellanes i Santa Linya: 45 km.
Tarragona – Les Avellanes i Santa Linya: 126 km.
Barcelona – Les Avellanes i Santa Linya: 165 km.
Girona – Les Avellanes i Santa Linya: 245 km.